Astăzi am prpus copiilor spre lectură o poezie de Vasile Voiculescu şi o prezentare despre Sfântului Gheorghe.

 

Luminătorul
de Vasile Voiculescu (27.11. 1884 – 26.04.1963)

Am fost ca nerodul din poveste
Ce căra soarele cu oborocul
În casa-i fără uşi, fără ferestre…
Şi-şi blestema întunericul şi nenorocul.
Ieşeam cu ciubărele minţii, goale, afară,
În lumină şi pară,
Şi când mi se părea că sunt pline,
Intram, răsturnându-le-n mine.

Aşa, ani de-a rândul
M-am canonit să car lumina cu gândul…
Atunci, ai trimis îngerul Tău, să-mi arate
Izvorul luminii adevărate:
El a luat în mâini securea durerii
Şi-a izbit năprasnic, fără milă, pereţii.
Au curs cărămizi şi moloz puzderii,
S-a zguduit din temelii clădirea vieţii,
Au curs lacrimi multe şi suspine,
Dar, prin spărtura făcută-n mine,
Ca printr-un ochi de geam în zidul greu,
Soarele a năvălit înlăuntrul meu.
Şi, cu el odată,
Lumina toată…
Îngerul luminător a zburat aiurea,
Lăsându-şi înfiptă securea;
Cocioaba sufletului de-atunci însă-i plină
De soare, de slavă şi de lumină.

 

Prezentarea vieţii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe si troparul sfântului pot fi urmărite aici.

 

De asemenea, vă amintim că Mitropolia noastra a schimbat data limită pentru înscrierea la Atelierul de Creaţie. Mai puteţi înscrie copiii pâna la 1 mai 2020.