În această săptămână propunem copiilor spre lectură un fragment din “Stejarul din Borzeşti” de Eusebiu Camilar şi un documentar despre Sfântul Efrem cel Nou.

Fişa de lucru aprofundează lectura propusa copiilor.